Akvariet ved et historisk veiskille

November 6, 2023

I mer enn 60 år har Akvariet i Bergen vært en destinasjon for turister og bergensere. Nå står de overfor et historisk veiskille med etableringen av Verdenshavsenteret O på Dokken. Prosjektet pågår for fullt med regulering og innholdsutvikling. Det nye byrådet i Bergen har allerede kastet seg rundt og invitert til dialog for å sikre fremdrift av prosjektet, forteller direktør Aslak Sverdrup.

På 1950-tallet ble idéen om et nasjonalt akvarium i Bergen realisert og finansiert gjennom en storstilt innsamlingsaksjon, og ble bygget sammen med Havforskningsinstituttet. Det var i sin tid Nord-Europas største og mest moderne akvarium.

Nå tar organisasjonen grep for å ruste seg for fremtiden og kommende generasjoner.

Aslak Sverdrup er administrerende direktør for Akvariet

- Akvariet er fortsatt en viktig attraksjon og ikke minst et sted for kunnskapsformidling om havet og dyreliv, sier Sverdrup, som også påpeker at det tekniske anlegget - det vi ikke ser - har behov for store oppgraderinger. Det er likevel ikke dette som gjør at institusjonen nå setter en fot i bakken.

Et verdenshavsenter som kunnskapsformidler (Foto: Stiftelsen Akvariet i Bergen)

- Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal relokaliseres. Dette medfører at også vi, som er svært tett knyttet opp mot Havforskningsinstituttet, må ha parallell fremdrift. Vi er svært glade for at det nye byrådet allerede nå tar tak i prosjektet, sier Sverdrup.

Tidene har forandret seg og i dag er behovet for kunnskap og formidling langt større enn det var før. Vi vet mer om hvor sårbare havområdene er, og hvor avhengige vi er av dem. Vi har derfor gjort nøye vurderinger i forhold til hva vi skal være i fremtiden.

Verdenshavsenteret blir en del av den ledende havaksen i Europa

- I fjor lanserte vi planen om et verdenshavsenter, altså et sted som vil være relevant for hele den blå planeten. Vi skal lage et hypermoderne kunnskaps- og formidlingssenter knyttet til livet i havet, bærekraftig utvikling og ansvarlig forvaltning av havområdene. Verdenshavsenteret vil sammen med HI og Fiskeridirektoratet på Dokken bli nye og sentrale aktører i havaksen som starter helt inne ved Marineholmen. I sum blir dette det ledende marine – og maritime innovasjons og kunnskapsområdet i Europa, og helt sentralt i dette et av de aller viktigste prosjektene på 100 år for å forstå havet.

Illustrasjon: Slik kan Verdenshavsenteret O bli (Foto: Stiftelsen Akvariet i Bergen)

Men ingenting skjer av seg selv. Et verdenshavsenter i Norge krever politisk vilje og samarbeid.

- Tenk for et lag dette blir! Vi kan vise verden at vi er best i klassen når det kommer til teknologi, forskning, grønn skipsfart, energi, ressursforvaltning og kunnskap knyttet til havet, klima, miljø og dyreliv. Dette kan gjøre byen attraktiv for de som skal jobbe i havnæringene i årene fremover og tiltrekke seg kapital og kompetanse fra fjern og nær, i tillegg til turister, forteller Sverdrup.

One Ocean - One Center

- Det er i Arktis vi ser de store klimaendringene. Isfjell som smelter, isbjørn som ikke får tak i mat og hvor sårbart samspillet mellom den ørsmå krillen og de gigantiske blåhvalene er. Dette er viktige signaler fra den blå planeten til oss mennesker. Et sunt og friskt hav er avgjørende for vår egen fremtid. Bergen og Vestlandet er i en unik posisjon i verdenssammenheng, det er ingen andre steder i verden det gir mer mening å bygge et verdenshavsenter. Dette må vi stå sammen om for å få realisert, sier Sverdrup.

Verdenshavsenteret O vil sammen med aktørene i havbyen være avgjørende for Norge som nasjon og verdens forståelse for vår egen ressursforvaltning og bærekraftige utnyttelse av kystområdene og verdenshavene. Det er ikke mange land i verden som er så langt fremme som oss i forhold til kunnskap, forskning og næringsliv. I tillegg er vi et rikt og demokratisk land som kan demonstrere at det nettopp er kunnskap som er nøkkelen til vår egen fremtid, avslutter Sverdrup.

Styret i One Ocean Havbyen Bergen har tidligere fattet vedtak om at en anerkjenner og støtter etableringen av Verdenshavsenteret O, uten kommersielle eller juridiske forpliktelser.

Se intervju med administrerende direktør for Stiftelsen Akvariet i Bergen, Aslak Sverdrup under:

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.