Bergen kan bli verdens havhovedstad

November 20, 2023

Med sin maritime og marine historie samt unike kunnskapsmiljøer har Vestlandet og Bergen alle muligheter til å ta en global lederposisjon innen bærekraftig havøkonomi. Men da må kapital og kunnskap spille på lag i mye større grad enn i dag. Det mener investor Johan Odvar Odfjell i Farvatn.

– Det er på høy tid å satse offensivt, bygge sterke partnerskap og sikre havet for kommende generasjoner, sier han.

Foto: Hans Jørgen Bruun

Sammen med venturefondet Katapult Ocean, arrangerte Farvatn i april konferansen Sustainable Ocean Solutions Summit i Bergen. Her deltok internasjonale toppinvestorer, oppstartsselskaper og forskere for å diskutere veien frem mot et bærekraftig hav. Konferansen ble holdt i forbindelse med One Ocean Week, og den er oppsparket til en ny samling i San Fransisco i 2025.

Se film fra samlingen under:

Toppet laget i Bergen

Både Frescohallen, Kulturhuset, Vision of the Fjords og Biologen Hotell på Herdla ble benyttet til seminarer, workshops, utflukter og samlinger under konferansen. Farvatn hadde virkelig toppet laget i Bergen under SOS Ocean Summit.

Den verdensberømte marinbiologen og oppdager Sylvia Earle holdt foredrag om hvor sterkt vi har påvirket havområdene negativt, bare i hennes levetid. WWF, Espen Barth Eide, Penelope Lea, Grieg, Ferd og Prince Albert II Foundation deltok også på den fire dager lange konferansen.

SOS Ocean Summit hadde tre hovedtemaer:

• Vitenskap og teknologi: Transformasjon til netto null karbonutslipp. Hva er den nåværende tilstanden til havet, og hvilke handlinger kreves nå?

• Politisk rammeverk: Hva er de nye spillereglene? Hvordan kan vi gå videre med et nasjonalt og globalt politisk rammeverk?

• Kapital: Hvordan kan gründere, forskningsinstitusjoner og investorer bruke innovasjoner til å utvikle og implementere løsninger? Hvordan kan vi bygge bro mellom forskning og nødvendig kapital?

Ett av målene med konferansen var å knytte havmiljøene i Nord-Amerika sammen med kunnskapsmiljøet i Bergen. Det ble en suksess.

– Vi hadde deltakere fra California og Silicon Valley, fra Canada, New York og Boston. Her skapte vi bevissthet rundt nødvendig kompetanse for oppstartselskaper, hadde investor-pitcher og la løsninger på bordet for å redusere karbonavtrykket og hvordan vi kan skape nye fremtidsrettede jobber, forklarer Johan Odvar.

 

Ledelsen fra Elon Musks SpaceX i Kulturhuset i Bergen, i konstruktiv diskusjon med Jason Thompson, CEO i Oceankind og CEO og Co-Founder av Nomy, Ingrid Dynna. Foto Eivind Senneset, SOS Summit

Hva står på spill?

Situasjonen for verdenshavene er alvorlig. Ifølge FN er mer enn tre milliarder mennesker direkte avhengig av havet for sin overlevelse. En tredel av alle fiskebestander er overfisket. Antall døde soner i havet, hvor det ikke er nok oksygen til at planter og dyr kan overleve, har økt drastisk på ti år.

Klimautslippene må kuttes kraftig for å bremse den globale oppvarmingen.

– Det må gjøres mye hvis havet ikke skal ødelegges. Ansvaret ligger på oss alle, sier Johan Odvar, som vil bruke et av de kraftigste våpnene vi har mot miljøødeleggelsene. Det handler om kunnskap og kapital:

– Vi må lage miljøer der innovasjon blir møtt av risikovillig kapital. Vi må også ha de rette folkene med kunnskap om å skalere prototyper til industrielle løsninger. Da har vi bygget en sterk motor for innovasjon. Det kan vi få til i Bergen.

Dr. Sylvia Earle er en amerikanskmarinbiolog, oseanograf, utforsker, aktivist, forfatter og foreleser. Hun har vært utforsker National Geographic siden 1998. Earle var den første kvinnelige sjefsforskeren i amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration, og ble utnevnt av magasinet Time som dets første Hero for the Planet («Planetens helt») i 1998. (Kilde Wikipedia) Foto: Eivind Senneset, SOS Summit

– Bergen må gripe muligheten - nå

Som vestlending og investor vet Johan Odvar noe om hva som må til for at Bergen skal realisere sitt potensial som en verdensledende havhovedstad. Ifølge ham står vi overfor et mulighetsvindu:

– Verden trenger mer mat og energi samtidig som all maritim virksomhet må bli utslippsfri. Ingen er bedre posisjonert enn Norge til å utvikle og skalere opp bærekraftige løsninger, sier han og slår fast:

– Bergen må gripe muligheten – nå.

– Det krever at akademia, næringslivet og myndigheter jobber langt tettere sammen enn i dag. Foreløpig har vi bare skrapet i overflaten av hva Bergen og Norge kan få til som havby og havnasjon, sier Odfjell.

Klimaaktivist Penelope Lea i diskusjon med Espen Barth Eide (daværende klima- og miljøminister i Arbeiderpartiet) Foto: Eivind Senneset, SOS Summit

Forener akademia og investorer

Johan Odvar trekker frem Canada som et eksempel. Her har det nasjonale Ocean Supercluster, med 500 medlemsorganisasjoner, tatt en lederrolle i å akselerere havinnovasjon.

– De har klart å forene etablerte selskaper, akademia, offentlig sektor og investorer på tvers av havnæringene. Denne modellen kan vi ha i bakhodet når vi skaper Bergen som en ledende global havby, sier Johan Odvar som legger til:

– En god begynnelse hadde vært å samle disse miljøene i ett og samme bygg der vi lot risikokapital møte forskning.

I Vestland og Bergen er allerede klynger som GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime CleanTech, med sine tette nettverk av bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører, allerede i gang med å skape banebrytende løsninger innenfor havbruk og grønn skipsfart.

– Med fremragende forskningsmiljøer ved våre universiteter og forskningsinstitusjoner, en enorm maritim og marin næring med verdensledende selskaper, og politisk vilje i det grønne skiftet, har vi alle ingrediensene som skal til, sier Odfjell.

Odfjell mener koblingen mellom forskning, næringsliv og investormiljøene er nøkkelen.

– Vi har også et velfungerende kapitalmarked som kan finansiere de nødvendige investeringene. Med sterk støtte fra lokale investorer, statlige virkemidler og tilgang på internasjonale fond, kan vi mobilisere de enorme summene som kreves for å virkeliggjøre havvisjonene våre, avslutter han.


Les mer om Sustainable Ocean Solutions Summit her.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.