Et drømmescenario

June 18, 2024

One Ocean Community er en av pillarene i vedtatt strategi som skal gjelder frem til 2030. Universitetet i Bergen leder an arbeidet. Vi har tatt en prat med professor og visedekan for hav, Øyvind Fiksen, om hvordan arbeidet skrider frem.

- Drømmescenariet for One Ocean Community er at vi innen kommende år får en KIC innen hav og vann med et Co-location Center i Norge - delt mellom NTNU og UiB. Det vil åpne store muligheter for flere innovasjonsprosjekt mot næringer som handler om vann og hav, forteller Fiksen.

Øyvind Fiksen er professor og visedekan for hav ved Universitetet i Bergen. Han organiserer forarbeid knyttet til One Ocean Community

Les strategien for One Ocean Havbyen Bergen frem til 2030 her.


KIC står for «Knowledge and Innovation Communities Water, Marine and Maritime sectors and ecosystems». Du kan lese mer om dette på EU sine sider.  
Målet med et slikt prosjekt er å få akademia og næringsliv langt tettere på hverandre.  - Studenter blir veldig motivert når de opplever at næringslivet har bruk for kompetansen de får på et studium og næringslivet syns det er stas å ha studenter på besøk, de får følelsen av å være ettertraktet, sier Fiksen. - Akademia trenger å vite hva som foregår i næringslivet for å utvikle undervisning og prosjektsøknader, og næringslivet trenger å vite hva  som skjer i forskning og utdanning. Det er en god grunn til å styrke utplassering av studenter og øke kontakten mellom akademia og arbeidsliv generelt.

Les mer om KIC her.

Status på prosjektet

Neste steg er at Universitetet i Bergen inviterer partnerne i One Ocean Havbyen Bergen til et dialogmøte allerede i august. Her vil de presentere hvordan en kan bygge et kunnskaps- og innovasjonssamfunn rundt havnæringene i Norge og regionen. Allerede til høsten vil de, sammen med partnerne, konkretisere hva som må til for å forsterke innovasjon og entrepenørskap i regionen.


Et unikt nettverk

- Vi bygger et nettverk underveis i søknadsprosessen om en KIC, med NTNU, andre institusjoner og bedrifter i Norden og Europa. Dette handler om å bygge en forretningsmodell som får forskere, studenter, investorer og bedrifter til å gå sammen for å løse samfunnsutfordringer gjennom nyskapning, kapital, kunnskap og gode ideer. Det tenker vi overlapper med strategien for One Ocean Community, forteller Fiksen.

Slik er økosystemet tegnet opp. For å lære mer om hvordan modellen fungerer klikk her.

Ikke uten utfordringer

- En søknad om KIC er svær, med mange partnere, store ambisjoner og ulike agendaer. Det er ikke lett å konkretisere nøyaktig hva som må satses på for å lykkes, eller hvordan vi får det til å fungere etter hensikten, presiserer Fiksen.  

Hvor er vi om 2 år?

- Om to år er vi i oppstartsfasen av en KIC på hav og vann, der vi går sammen for å skape en åpen innovasjonsprosess for å koble ideer om vann og hav med risikovillig kapital for å skape nye selskap og prosesser. Vi er i gang med å bygge nye utdanningsløp for økt entreprenørskap og arbeidslivsrelevans i havnæringene - mange flere studenter får møte næringene gjennom studieløpet, forteller Fiksen Hvordan kan partnerne bidra?  - Vi trenger støtte fra mange aktører i KIC-søknaden, og innspill på hva som er viktige tema og utfordringer å løse innen hav og vann.  Og for One Ocean Community - det kommer en invitasjon til å delta i utforming av strategien i høst. Bli med på det! avslutter Fiksen.

Hvis du har spørsmål knyttet til One Ocean Community kan du kontakte Øyvind Fiksen direkte her:

Øyvind Fiksen
Professor / Visedekan for hav
Universitetet i Bergen
E-post
Tlf: +47 55 58 46 24/ 98422945
UiB Hav: https://www.uib.no/en/marine    Heime: https://bio.uib.no/te/of/

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.