First House på plass i One Ocean Havbyen Bergen

January 9, 2024

Bergen er hovedstaden for havet og for First House er kundeomfanget blitt såpass stort at vi ville styrke både vår kapasitet og tilstedeværelse i  Bergen fordi mange av fremtidens samfunnsutfordringer skal og må løses med utgangspunkt i næringslivet på vestlandet; være seg maritim, energi eller ny grønn industri. Siden vi jobber i skjæringspunktet politikk og nærlingsliv så er Bergen et naturlig place to be, sier daglig leder Per Høiby.

First House mener et bærekraftig forhold til havets ressurser ligger innenfor ett av selskapets kjerneområder.

Seniorrådgiver Harald Victor Hove er på plass på kontoret i Bergen. Foto: First House

- Om vi skal fortsette vår verdifulle høsting av havets ressurser må vi bruke den kompetansen og infrastrukturen som allerede er byget opp på Vestlandet gjennom generasjoner. Mulighetene som ligger foran oss, enten i form av havvind eller ammoniakk og hydrogen som utslippsfritt drivstoff for sjøfartsnasjonen Norge vil kreve både kunnskap, teknologi, kapital og ikke minst politiske rammevilkår som fremmer vår evne til å ta posisjoner i nye og voksende globale markeder. Som partner i One Ocean Havbyen Bergen er vi midt i smørøyet i dette arbeidet og vi kan spille på lag med et næringsliv som er rigget for å gripe disse mulighetene, sier Høiby.

Bærekraftig utvikling avgjørende


De mener det er i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv at det skapes muligheter internasjonalt for et lite land som Norge. De viser til havbruksnæringen, men også energibransjen, der verdier og teknologi sikrer en hel verden fra avhengighet til Russland.


- Uten et godt samspill hvor politikeren forstår bedriftenes behov ville vi aldri kommet hit. Tillit er avgjørende for at den samtalen fortsatt skal være produktiv og for at vi skal få rammevilkår som løfter innovasjon og nyskapning opp til et nivå som kan ta globale posisjoner, og der er First House en naturlig bidragsyter til at politikere og næringsliv kan snakke sammen og forstå hverandre, sier Høiby.

Når det kommer til spørsmål om hvilken posisjon Vestlandet bør ta, mener han en først må definere hvilken posisjon man vil ha.


- Når et øysamfunn som Austevoll med sine knappe 4000 innbyggere samlet sett kan stå for flere prosent av det globale uttaket av pelagisk fisk sier det noe om den posisjonen Vestlandet allerede har som havregion. Skal man utvikle og bygge videre på den posisjonen kan man ikke stå stille. Man må fortsette med innovasjon, utvikle nye tekniske løsninger og forretningsmodeller og med nye initiativ som kan skape ytterligere posisjoner for maritim-, marin- og energi- og supplynæringen, sier han. 

- Havuken i april må derfor bli det Arendalsuka har blitt for det politiske Norge – en møteplass man må være til stede på ellers blir man forbikjørt, mener Høiby.

Næringsnøytralitet - en saga blott


- I mange år var næringsnøytralitet et begrep som enkelte politiske grupperinger forkynnet, men det er heldigvis lagt bak oss. Vi må tørre satse på det vi allerede er gode på når vi skal utvikle ny og grønn industri, sier han.


- Vi å tørre utfordre med nye tekniske løsninger, samt innovere på områder hvor vi allerede er verdensledende. Skal vi få til det må næringsliv og politikere delta i samme debatter med den samme forståelse av hva som trengs av rammevilkår for vekst og utvikling. Skal vi fortsatt være best på hav må vi satse vår felles formue på havnæringene.  Vi må tørre og gå foran selv om det av og til betyr å stå alene, enten det gjelder havbunnmineraler, lukkede merder for oppdrett, hydrogendrift av skipsfarten og havvindsproduksjon med elektrifisering av norsk sokkel, avslutter Høiby.


Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.