FNs kommende havsjef på besøk i Bergen

January 17, 2024

Bilde 1: Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø overrekker Vidar Helgesen, ny sjef for den internasjonale havkommisjonen i Unesco (IOC) lokalt tarekrydder under et besøk på HI.Fotograf: Christine Fagerbakke / HI
Bilde 2: Rektor ved UiB, Margareth Hagen, Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø, påtroppende havsjef i FN, Vidar Helgesen og byråd for næring, kultur og finans, Reidar Digranes. Foto: One Ocean Havbyen Bergen

Bergen Næringsråd var vert da Vidar Helgesen kom til Bergen for å starte forberedelser til ny jobb som havsjef i FN. Med var også Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og One Ocean Havbyen Bergen.

Tilstede var også Farvatn, Grieg Seafood og Liegruppen.

Helgesen ble utnevnt som ny leder for Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC) i november i fjor og tiltrer i mars.

- Hav er viktig for Norge. Vi som nasjon har allerede gjort en god innsats i Havpanelet og har allerede den beste havforvaltningen i verden. I tillegg til et strålende næringsliv som viser stor evne til innovasjon innen havnæringene, sier han.

Han mener også det er i Norges klare interesse at alt arbeid med og for hav internasjonalt lykkes og viser til helhetstankegangen i IOC sitt mandat. Dette er det eneste FN-organet som har havet eksklusivt på sin agenda, med særlig fokus på forskning og forvalting.

Helgesen mener at når IOCs hovedfokus er hav gjør dette at han anser sin nye jobb som særlig attraktiv i form av at organisasjonen har stort potensiale til å få bevegelse i gang. Han mener videre at IOC er en organisasjon som har et mandat som muliggjør det å samle aktører rundt gode initiativer.


- Dette gjelder ikke bare innen forskning, til tross for at IOC primært er en forskningsorganisasjon, men Helgesen mener havforskning i seg selv ikke lenger er den mest kritiske faktoren.

Vi trenger fortsatt stor grad av forskning, for havsystemene endrer seg så fort i takt med klimaendringene. Det virkelig mest kritiske nå er ikke mangel på forskning, men mangel på beslutninger. Dette gjelder både i offentlig og privat sektor. Men en hver beslutning må også være kunnskapsbasert, legger han til.

Helgesen peker igjen tilbake på IOCs mandat og mener flere slike beslutninger i samfunnet, vil kunne øke IOCs evne som organisasjon til å faktisk gjennomføre mer av mandatet sitt, altså mer tilrettelegging og stimulans til riktige tiltak.

Norge har den beste havforvaltningen

Det hele sammenfattes til det vi kaller bærekraftig havforvaltning, i tråd med hovedkonklusjonen til havpanelet.

-Jeg ser på min nye stilling som en veldig god mulighet til å ta fatt på det viktige arbeidet som ble påbegynt i Havpanelet. Der erfarte jeg at så mye som 14 stater samlet seg rundt cirka 20 forskningsrapporter. Deres hovedkonklusjoner er veldig tett opp mot det som allerede er den norske modellen for god havforvaltning i dag, forteller han.

Men han påpeker også at det er sider ved norsk havpolitikk som ikke nødvendigvis er god havforvaltning, men han mener modellen og prosessen står seg.

Når man kan få fjorten medlemsland til å enes på denne måten, begynner ballen å rulle, både USA, Storbritannia og Frankrike sluttet seg til i etterkant. Dette har et veldig godt potensiale, slik jeg ser det, sier Helgesen.

Vil trekke på kompetansen i Norge og på Vestlandet

Jobben innebærer imidlertid ikke å være representant for Norge, men han mener han vil ha stor nytte av å kunne dra på det nettverket som er her, samt kompetansen som eksisterer i kunnskapsmiljøene.

- Det er Bergen som er det riktige utgangspunktet, slik jeg ser det, derfor er det morsomt at det er her jeg er på den første hele dagen jeg har viet til min nye jobb, sier han.

- Jeg har bakgrunn fra politikk og forvaltning, men både FNs og mitt primære domene er å jobbe i internasjonal sammenheng med medlemslandene. Jeg synes likevel næringslivets potensiale i å skape de nye løsningene vi trenger, på bakgrunn av forskning og kunnskap er kjempeviktig. Det er ikke så mange områder som har mer havinnovasjon per innbygger enn i Bergen og regionen rundt.

- Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk komme til Bergen og opplevde stor interesse rundt mer kunnskap om havområdene våre. Jeg gleder meg til fortsettelsen, kanskje det allerede blir under One Ocean Week nå i april, avslutter han.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.