Havplast - det handler om å bry seg

November 13, 2023

– Vi trenger helhetlige løsninger. Dette ønsker vi å bidra til, forteller Eirik Langeland, daglig leder i Nosca Clean Oceans.

Nosca Clean Oceans er en av partnerne i One Ocean Havbyen Bergen. Sammen med Marine Recycling Cluster utgjør de to innovasjonsklynger som utvikler løsninger for bekjempelse av marin forurensing. Plastforurensing i havet har engasjert både enkeltpersoner og virksomheter til å samhandle om rydding. Men det betyr ikke at problemet er løst. Nå inviterer de to klyngene til Clean Oceans Arena, som går av stabelen i november.

Til sammen har de ca. 90 medlemmer og samarbeidspartnere innen forskning- og utdanningssektoren, gründere, etablerte virksomheter, offentlige etater og investorer.

Som klynger fasiliterer de samarbeidsprosjekter og aktiviteter for utvikling av teknologi og kunnskap, verdikjeder og forretningsmodeller, samt rammebetingelser.

– Clean Oceans Arena er en samling der vi setter søkelys på en helhetlig tilnærming til havplastproblematikken – både eierløs plastavfall og post-industriell plast, forteller Langeland.

– Vi samler nasjonale og internasjonale representanter fra hele verdikjeden – lovgivere, utstyrsprodusenter, ryddeorganisasjoner, teknologiutviklere, representanter fra fiskeri og havbruk, resirkuleringsaktører med flere, for presentasjoner, panelsamtaler, nettverking og kunnskapsdeling, sier Langeland.

Clean Oceans Arena vil blant annet ta for seg teamer som for eksempel den internasjonale plastavtalen, produsentansvar, sirkulære verdikjeder og generelt om muligheter der en ser på måter å utnytte havplast som en ressurs.

I tillegg ser en på materialtekonlogi, design for resirkulering, bionedbryting og ny teknologi for deteksjon og rydding av plast på avveie. - Prosjektet er for alle som er opptatt av å redusere, hindre og håndtere omfanget av forurensing fra havplast, sier Langeland.

Næringsutvikling innen havplast

– Clean Oceans Arena er resultatet av en lengre tematisk prosess der vi gjennom flere debatter har satt søkelys på «næringsutvikling innen havplast». Etter vår mening må vi få mer industriell skala og profesjonell håndtering av havplast for å få bukt med problemet, utdyper Langeland.

Han legger også til at problemet ikke er løst før en har på plass helhetlige løsninger.

Fortsatt et enormt problem

– Det er viktig fordi problemet er så enormt stort. Vi heier stort på frivilligheten, men er redd det ikke er tilstrekkelig for å komme problemet til livs. Og også frivilligheten behøver infrastruktur og løsninger for god håndtering av plasten – problemet er nemlig ikke løst når plasten ligger på kaia, sier Langeland.

– Det handler om å bry seg, og ta ansvar for egne handlinger. Fjerning av havplast nytter, men vi har alle et ansvar for å hindre at det kommer ny plast til. Det gjelder både enkeltpersoner og virksomheter, sier Langeland, som til slutt oppfordrer alle som er interessert i temaet om å engasjere seg.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.