Hele Vestlandet må med!

November 29, 2023

F.v.: Sissel Fagerbakke, daglig leder i Blått kompetansesenter, Stein Kvalsund, COO i Hub for Ocean og Randi Humborstad, daglig leder i Måløy vekst. Foto: One Ocean Havbyen Bergen

- Verdiskapingen som foregår i fiskeri- og havbruksnæringen på Vestlandet er helt enorm. Havregionen Fjordane og Sunnhordland står for 57% av verdiskapingen og 55% av de sysselsatte i Vestland, med totalt 34 milliarder i omsetning i fiskeri- og havbruksnæringen, forteller Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.

I Nofima sin årlige rapport om sjømatnæringens ringvirkninger som ble publisert 21. november så kommer det frem at Vestlandet har en samlet verdiskapning på nesten 20 milliarder i 2022. Av kommunene i Vestland så er det Bergen som har størst verdiskaping på 2,65 milliarder kroner. Austevoll kommune har en samlet verdiskapning på vel 2, 1 milliard kroner, fulgt av kommunene Kinn, Øygarden, Kvinnherad, Bjørnafjorden og Bømlo.

Hun er ikke alene om å vise til resten av fylket. Sissel Fagerbakke i Blått kompetansesenter holder til i Austevoll og er minst like engasjert. - Under samarbeidskonferansen i regi av Vestland fylkeskommune har vi spilt inn at vi mener en kan sette seg store mål på vegne av hav- og ikke minst, sjømatnasjonen Norge, sier Fagerbakke.

- Vi må finne opp kruttet i fellesskap langs hele kysten/by og land. Produksjon av sjømat og protein er en ressurs vi i Norge har rik tilgang på, slik er det ikke for alle. Verden kan med fordel lære mer om sjømatproduksjon, og vi kan produsere og eksportere enda mer mat ut til den delen av verden som kjemper mot sult (ref. FN’s bærekraftmål nr.2, kampen mot sult). Det virker å ikke være tilstrekkelig kunnskap om næringens faktiske arbeid med bærekraft og dyrevelferd. God markedsføring rundt dette er det en jobb som må utføres i fellesskap, og da gjennom et samarbeid rundt One Ocean, poengterer Fagerbakke.

Klima og rekruttering

Hun trekker også frem PWC sin klimaindeks for 2023, der sjømatnæringen også er årets klimavinnere. Selskaper som Mowi, Lerøy Seafood, Skretting og Salmar kutter minst 7% og er dermed på linje med målene i Parisavtalen.

- Rekruttering er også et viktig stikkord. Havnæringene skriker etter folk og gjennom prosjekter som One Ocean er det mulig å synliggjøre karrieremulighetene som finnes i hele fylket, sier Fagerbakke. — Bare her i Austevoll er det gode muligheter og egne linjer på videregående som får deg rett ut i jobb, sier hun.

Nye muligheter

Stein Kvalsund er COO i organisasjonen Hub for Ocean, som også var med å gi innspill til One Ocean under Samarbeidskonferansen.

- Innovasjon, samhandling og næringsutvikling er våre prioriterte områder. Målet vårt er å være våre medlemmers glasskule, vi prøver å se inn i fremtiden, sier Kvalsund.

- Hub for Future er et nytt opplegg vi planlegger. Kanskje vi kan få til noe sammen med One Ocean-initiativet og finne felles tangeringspunkter. Men det skjer også mye spennende ellers i året, om høsten er vi en del av en hydrogenkonferanse som sist hadde representanter fra 19 forskjellige nasjoner. Denne arenaen kan også vere ein samhandlingsarena for å utvikle et videre samarbeide med One Ocean, konkluderer Kvalsund.

- Kort oppsummert, vi synes det er flott at man i Bergen har tatt initiativet til One Ocean som konsept. Nå må en løfte blikket og se hele regionen under ett. Det skjer mye forsking, innovasjon og industriutvikling ute i bedriftene langs hele kysten vår . Et godt samarbeid om felles utfordringer og tilgang til kunnskap er et friskt mål som absolutt er oppnåelig. Vi ønsker One Ocean initiativet velkommen og vil gjerne bli en del av dette. Da må en zoome ut og se både sør og nord for Bergen, avslutter Randi Humborstad i Måløy Vekst.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.