Lukkast Vestland, lukkast Noreg!

September 25, 2023

Helsing frå styreleiar

Kjære partnarar i One Ocean Havbyen Bergen. Hausten er i gang, valet er gjennomført og det er stor aktivitet i Havbyen Bergen og heile Vestland fylke!

Først vil eg gratulera alle med ein vel gjennomført One Ocean Week 2023. Statsraad Lehmkuhl segla inn etter nesten to år på verdshava og markerte starten på det som er rigga til kunne bli det årlege, globale møtepunktet for ei berekraftig framtid for havet. No er planlegginga av One Ocean Week 2024 i gang for fullt! Me vil oppmoda alle One Ocean-partnarar til å engasjera seg i planlegginga av neste års arrangement der datoane er sette til 13.-19. april 2024.

I haust startar me også ein strategiprosess for One Ocean-prosjektet og ser fram til å diskutera, involvera og inkludera. Me har fått på plass Ole Reinert Berg-Olsen som ny kommunikasjonsansvarleg i organisasjonen og ser fram til å bli endå meir synlege i tida framover!

One Ocean Havbyen Bergen-prosjektet går no inn i ein ny, meir operativ fase, der Vestland som havregion og Bergen som by kan posisjonera seg nasjonalt og etter kvart internasjonalt som verdsleiande sentrum for berekraftig utvikling av havet. Årets suksess med One Ocean Week viser kva byen og regionen vår er i stand til å få til når alle dreg i same retning og skaper folkefest, arenaer for fagleg innhald og kunnskap samt løysingar for framtida.

I haust vil me invitera til partnarsamling der du som partnar vil bli involvert i vegen vidare og me set retning for neste års One Ocean Week. Me ser fram meir samhandling, meir innovasjon og meir framtidsretta utvikling.

La det ikkje vera tvil: Me seier som statsministeren så ettertrykkjeleg slo fast i Håkonshallen i april - «Bergen er havbyen i Noreg - det er sjølve havhovudstaden!».

Lukkast Vestland, lukkast Noreg!

Jon Askeland
Styreleiar, One Ocean Havbyen Bergen
Fylkesordførar (Sp), Vestland Fylke

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.