Maritime tradisjoner viktig for fremtidig utvikling

May 23, 2024

- Vi i Frydenbø er stolte av å støtte One Ocean Havbyen Bergen og ser frem til et fruktbart samarbeid som vil styrke vår felles innsats for bærekraftig verdiskaping. Sammen kan vi oppnå mer og bidra til en positiv utvikling for både vår region og vårt havmiljø. Dette er et viktig prosjekt for fremtidig utvikling, men for oss i Frydenbø betyr det også bevaring av våre maritime tradisjoner, sier konsernsjef i Frydenbø Group, Åsmund Bjørndal Heen.

Frydenbø Group er ny partner i One Ocean Havbyen Bergen

Det familieeide investeringskonsernet Frydenbø Group ble etablert med AS Frydenbø Slip og Mek Værksted AS på Damsgård i 1916. Siden den gang har konsernet etablert virksomhet innenfor bil, industri, marin virksomhet og eiendom. Konsernet har nærmere 1000 ansatte. Frydenbøs misjon er «Verdiskapning gjennom generasjoner» –  med hovedkontor i Bergen.

Frydenbø Industri er også blant landets fremste leverandører av produkter og tjenester til marin og landbasert industri, og bidrar blant annet til elektrifisering av båter med deres egenutviklede fremdriftssystem; Dual Drive-hybridløsning.

Frydenbø eiendom utvikler og forvalter næringseiendom, og leverer kontorlokaler til en rekke bedrifter, blant annet på Damsgård. Historisk har området vært et viktig knutepunkt for skipsbygging, sjøtransport og handel, og spilte en avgjørende rolle i å forme Bergens maritime identitet.

Sjøen som livsnerve

Den sterke tilknytningen til sjøen har vært selve livsnerven for Frydenbø fra starten, og sitter fremdeles sterkt i selskapet nå som de jobber for å videreutvikle dette viktige området. Frydenbø eiendom har langsiktige planer for Indre Laksevåg og jobber aktivt med å påvirke utviklingen til det beste for innbyggerne og samfunnet på Damsgård. Å gjøre sjølinjen tilgjengelig for alle vil være et viktig mål i utviklingen.

Helene Myking er kommunikasjons- og merkevareansvarlig i Frydenbø Group. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Bærekraft - en forutsetning

- Bærekraft er en forutsetning for å drive langsiktig forretning, og langsiktighet har vært viktig for Frydenbø siden oppstarten i 1916. Vi er bevisst vårt ansvar og fotavtrykket vi etterlater oss, og jobber spesifikt med bærekraftsmål i alle våre delkonsern og det gjennomføres jevnlige vurderinger av hvilke av FN’s bærekraftsmål vi vil prioritere basert på vurderinger av vesentlighet, gjennomføringsevne og påvirkningskraft, sier Helene Myking, kommunikasjons- og merkevaresansvarlig i Frydenbø Group.

Frydenbø har mange kunder innenfor marin og maritim virksomhet. -For oss er det naturlig at vi kjenner ekstra på ansvaret om å bidra med det vi kan inn mot “livet i havet”, sier Myking. - Vi har tro på at vi vil lære mye av fellesskapet, og partnerne som jobber med å sikre bærekraftig verdiskaping, kunnskap og forskning knyttet til havet, legger hun til.

Frydenbø vil bidra aktivt til en bærekraftig utvikling, og jobber med bærekraft innenfor alle sine virksomhetsområder. De er alltid på utkikk etter engasjerte medarbeidere og samarbeidspartnere som deler de samme verdiene.

Viktig engasjement

- For oss i Frydenbø er det først og fremst viktig å støtte opp under et lokalt, viktig engasjement som One Ocean Havbyen Bergen. Vi er et Bergensbasert selskap med røtter innenfor det maritime og mye av vår virksomhet knyttet til  marin og maritim virksomhet, og ønsker naturligvis å stille oss bak dette partnerskapet. Vi har stor tro på at vi står sterkere sammen, og at vi i fellesskap kan oppnå mer, og ikke minst at det mangfold av partnere kan gi oss nye, spennende kontakter. Vi ser også frem til One Ocean Week 2025, det er et verdifullt arrangement for byen, avslutter Myking.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.