One Ocean Week kan bare bli større og bedre

November 14, 2023

Årets One Ocean Week var en svært god begynnelse, sier daglig leder i Maritime Bergen, Sigvald Sveinbjørnsson. Han mener flere forstod at potensialet er stort. - Det er lett å se for seg at dette kan utvikles til å bli større og bedre år for år, slår han fast.

Stiftelsen Maritime Bergen har rundt 170 medlemsbedrifter innenfor maritim sektor: Fra rederi til utstyrleverandører, teknologibedrifter, forsikringsselskap, banker og advokater. De teller fem ansatte, som hver dag jobber med prosjekter for å øke bransjens synlighet, berede grunnen for bedre rammevilkår, øke samarbeidet internt i bransjen og hjelpe til med rekrutteringen til maritime fag.

Et langsiktig perspektiv


Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv. One Ocean Week, eller Havuken har et stort potensial for å føre bransjer og miljøer sammen, men ikke minst vise frem til folk – både unge og gamle – hva som skjer. Det er ikke bare gjort på ett år, sier Sveinbjørnsson.

Han mener også at One Ocean Week er en stor mulighet for den maritime bransjen til å vise seg frem.

- Maritime Bergen representerer en svært viktig næring for Vestlandet og for Bergen, men den er litt usynlig: Skipene er ute i verden, langt vekke fra bybildet. Markedene de fleste selskapene opererer i er globale. At Norge er verdens fjerde største flaggstat, og at Bergen er den suverent største «hjemmehavnen» for den norske handelsflåten, det er ikke allmennkunnskap. Arrangement som One Ocean Week vil være en viktig påminner for folk flest om hva vi lever av. Jeg tror dette gjelder for flere andre næringer som er basert på havet, sier Sveinbjørnsson.

Ny teknologi avgjørende

- Det er jo havet vi kommer fra, forteller Sigbjørnsson. Det er havet som har skaffet muligheter til inntekter, til vekst og velstand. Havet har til alle tider vært måten vi har skaffet oss mat, handel og kommunikasjon. Så har samarbeidet mellom næringene ogmellom aktørene brakt frem ny teknologi som har gitt konkurransefortrinn, noesom er helt avgjørende i bransjer som er utsatt for global konkurranse. Sist vil jeg nevne samspillet med kunnskapsinstitusjonene: som en helhet har dette ført tilen bred og sterk bransje, som har tilpasset seg tidens utfordringer, konkluderer han.

Når det kommer til planleggingen av One Ocean Week 2024 er Maritime Bergen allerede i gang. Det jobbes med utstillinger, møteplasser og konferanser.

- Vi vil svært gjerne få fylt Vågen og havneområdene med skip som folk kan gå om bord i og besøke. Dette gir oss fantastiske muligheter til å vise frem næringen, men da må vi også vise dem frem så folk kan se – ikke minst unge: Vi representerer et næringsliv som vil etterspørre MYE kompetanse i årene som kommer, da er det viktig å by på hva en jobber med. Og heldigvis: Mye av dette er i klassen spektakulært!

En klar oppfordring for 2024

Vi vi oppfordre alle medlemmer i Maritime Bergen og alle partnerne knyttet tilOne Ocean Havbyen Bergen om å engasjere seg. Bruk organisasjoner som Maritime Bergen eller andre – og still opp med utstillinger, foredrag og aktiviteter. Åpne opp virksomheten – spesielt for elever og studenter. Dette er en sjanse ingen har råd til å miste, avslutter han.

Maritime Bergen ble stiftet av LO, Bergen Kommune, Bergens Rederiforening samt de to bedriftene Mjellem & Karlsen og Bergen Engine.

Se videoinnslag med Maritime Bergen fra One Ocean Week under

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.