Sjømatnasjonen Norge ser fremover

January 8, 2024

NCE Seafood Innovation representerer verdensledende selskaper innen sjømat og eksport. Vi har tatt en prat med Trude Jansen Hagland, som er ny direktør og har engasjert seg i One Ocean Havbyen Bergen.

- Den brede sammensetningen vi har i One Ocean Havbyen Bergen kan bidra til å sette havet i fokus både nasjonalt og internasjonalt. Ved å styrke både samarbeid, kunnskap og kompetanse om hav og havnæringer kan vi løfte næringen som helhet og tiltrekke de beste talentene, stimulere innovasjon og løse utfordringer, sier hun.


Vi snakker om en næring som er i rivende utvikling, der Norge som sjømatnasjon er verdensledende. Selskapene Mowi, Lerøy og Grieg omsetter for svimlende summer. I 2022 eksporterte Norge laks og ørret for 111,3 milliarder NOK og de tre selskapene stod for nesten 90 milliarder, i følge årsrapport for 2022.

I tillegg presenterte Norsk Sjømatråd nylig eksporttallene for 2023, som viser at eksportverdien av norsk sjømat aldri har vært høyere. Salget tilsvarer 39 millioner måltider hver eneste dag, året rundt.

Men næringer som vokser raskt frem må tilpasse seg nye regler og målsettinger innen bærekraft. Fremtidens arbeidsplasser og karrieremuligheter innen sjømatnæringen må også synliggjøres for neste generasjon.

Men bransjen har også utfordringer.


Fremtid og kompetanse


- Sammen med våre medlemmer og partnere i sjømatnæringen har vi identifisert fem områder som ikke kan løses alene og som vi må jobbe sammen med i fellesskap. Det er klima, miljø og sirkulær økonomi, digital transformasjon og digitalisering, fiskehelse og -velferd, fremtidige fôringredienser og fremtidig kompetanse og attraktivitet overfor talenter, sier Hagland.


- Innenfor digitalisering ligger næringen bak flere andre, men her skjer det stadig utvikling. Fremgang på dette feltet vil også påvirke fiskehelse og fiskevelferd positivt, og vi ser at medlemmene våre har stort engasjement for å løse disse utfordringene, legger hun til.


- Når det gjelder fremtiden vil spesielt behovet for nok og riktig kompetanse være en utfordring. Rapporter viser allerede nå at mange sliter med å rekruttere, og derfor mener vi at det er viktig å fortsette arbeidet med å gjøre oss attraktive overfor talenter og fremtidig kompetanse. For eksempel er traineeprogrammet Seafood Trainee sentralt for å tiltrekke nyutdannede til næringen og sammen med flere av våre medlemmer har vi vært på «turné» langs kysten av Norge for å gjøre næringen synlig for de unge, sier hun.


Globale selskaper med hovedkontor i Bergen


- Vi er en nasjonal klynge, men på Marineholmen, der vi har kontor, er våre naboer både store etablerte bedrifter i næringen. Både oppstartsbedrifter, akademia og forskningsinstitusjoner er det også. For eksempel har vi flere av de største oppdretterne i nabolaget i tillegg til BI; UIB, HVL og NHH.  Bergen er i tillegg en populær studentby med gode, relevante studieprogrammer, og hvis næringen jobber riktig er det stor tilgang på kompetanse, sier Hagland.


For selv om en har hovedkontor i Bergen driver de store oppdretterne virksomhet også utenfor landets grenser.


- Flere av våre partner- og medlemsbedrifter opererer utenfor Norge. Grieg Seafood har for eksempel oppdrett i Canada, både i British Colombia og Newfoundland og Mowi har oppdrett i Norge og Chile.  

Cargill er globalt ledende innen akvakultur på fiskefôr og næringsingredienser. Cognizant er partner og et globalt it-selskap som nylig har etablert Cognizant Ocean, ramser Hagland opp.


Seafood Trainee-programmet


For å gjøre næringen attraktiv for de beste hodene, så har NCE Seafood Innovation etablert et eget Seafood Trainee-program. Her blir traineene ansatt i en bedrift for et år mens de følger et faglig program av 4 moduler der de lærer om hele verdikjeden.


For nyutdannede gjelder det å følge med på Seafood Trainee-programmet, for her vil det dukke opp en rekke  interessante muligheter i næringen fremover. -Vi kommer nok til å se en rask utvikling innenfor digitalisering og det vil by på flere spennende stillinger i næringen. Koblingen mellom biologi og teknologi gjør det ekstra interessant for de som liker å bli utfordret! sier Hagland.


- Programmet startet opp i 2016, og har så langt hatt 200 deltagere med. Vi ser at interessen er stor, og vi får cirka 400 søkere fra hele landet som ønsker å delta i programmet, legger hun til.En bærekraftig fremtid


«Coller FAIRR Protein Producer Index» vurderer de største kjøtt-, meieri- og oppdrettsprodusentene i verden. Rangeringene for hvert av de 60 børsnoterte selskapene som vurderes, bestemmes av en risiko- og mulighetsscore på tvers av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte kriterier, inkludert klimagassutslipp, avskoging og mattrygghet.


De siste fire årene har Mowi stukket av med kåringen som verdens mest bærekraftige proteinprodusent, og 2023 ble heller ingen unntak, da Mowi toppet listen for femte gang på rad.

Mowi er heller ikke det eneste oppdrettsselskapet man finner høyt oppe på listen. Lerøy og Grieg Seafood stakk nemlig av med henholdsvis andre og tredje plass, etterfulgt av Bakkafrost på sjette plass, og SalMar på syvende plass.

Les mer om dette her.

Styrke som nasjonal klynge


- Fra alle områdene jeg har jobbet i har jeg sett behovet for mer kunnskap og erfart hvilke problemer vi ikke kan jobbe med enkeltvis. Men det kan en klynge, og det er det vi skal fortsette med, sier Hagland.

- Jeg vil trekke frem digitalisering og fiskehelse, som er to områder der næringen har behov for at det skjer en utvikling. Som fiskehelsebiolog, er hjertebarnet mitt fiskehelse og fiskevelferd, og digitalisering kan også påvirke utviklingen innenfor dette feltet, legger hun til.

- Jeg tror også det er en vinn-vinn-situasjon siden mer digitalisering kan ha stor betydning for fiskehelse og velferd. Det vil nok forenkle mye, men vi har en jobb å gjøre for å få delt kunnskap. Det handler mye om endring og endringsledelse og øke kunnskap og forståelse for hva det er som må gjøres, avslutter hun.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.