Slik er strategien frem mot 2030

December 22, 2023

Ny strategi for One Ocean Havbyen Bergen ble vedtatt 15. desember 2023.

- Dette blir en dag vi kan se tilbake på i 2030, sier styreleder i One Ocean Havbyen Bergen og fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland.One Ocean Havbyen Bergen ble sjøsatt for snart to år siden og går ut i 2024. Nå går vi samlet inn i en neste periode med ny strategi som skal gjelde helt frem til 2030, forteller prosjektleder Vidar Aarhus. - Nå er det tid for substans og handling, sier Svein Roger Selle, Selle & Partners, som har fasilitert strategiprosessen.

Under kan du lese et sammendrag av strategien. Den kan også lastes ned som pdf lenger nede i saken.

_________________________________________________________________________________

ONE OCEAN HAVBYEN BERGEN 2024-2030

Samle - Samskape - Synliggjøre

I havet skjuler det seg svar på noen av vår tids største utfordringer: fornybar energi som kan strømme evig, sjømat som kan fø verdens befolkning og innovative løsninger for en bærekraftig fremtid. Det er i havet vi finner nøklene til transformasjon, men da må vi også ta bedre vare på det.Norge er en stormakt som havnasjon. I vestlandsregionen med Bergen som naturlig havhovedstad har vi komplette verdikjeder av verdensledende bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og forvaltningsaktører.

Sammen som en forent havnasjon, har vi en plikt til å gå foran, samle aktørene, senke terskelen for samarbeid og rekruttere talenter til havnæringene for å skape nye løsninger for kommende generasjoner.


Derfor skal vi:

• Videreutvikle det innovative økosystemet mellom forskning, utdanning og næringsliv for å forsterke kunnskapsbasert næringsutvikling
• Samle, synligjøre og fremsnakke det ledende marine- og maritime innovasjonsdistriktet i Europa
• Sette global agenda og øke forståelsen om havet blant politikere, næringsliv og befolkning.


Hvis ikke vi kan klare det her – hvem andre skal kunne gjøre det?

Organisering

Prosjektet blir delt inn i tre strategiske pillarer og det skal etableres en internasjonal komité. Ansvaret fordeles mellom Havforskningsinstituttet, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Universitetet i Bergen. Bergen kommune ivaretar i tillegg ansvar for prosjektledelsen. Se illustrasjon og forklaring under:

One Ocean Community

Universitetet i Bergen tar ansvaret for One Ocean Community.

Overordnet betyr det å videreutvikle det innovative økosystemet innen forskning, utdanning og næringsliv for å forsterke kunnskapsbasert næringsutvikling.

Målet er at Universitetet i Bergen danner et samarbeid som muliggjør tildeling av KIC WMM innen 2025. Forkortelsen står for "Knowledge and Innovation Communities Water, Marine and Maritime sectors and ecosystems"

One Ocean Agenda

Bergen kommune tar ansvaret for One Ocean Agenda og prosjektledelsen.

Dette involverer næringsliv, forskning, utdanning og det offentlige.

En setter en global agenda for å øke forståelsen om havet blant politikere, næringsliv og befolkning.

Målet er en global havkonferanse innen 2030.

One Ocean Week, One Ocean Summit, One Ocean Expedition er virkemidler.

Dette prosjektet innbefatter også samlokalisering av pionerene Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Verdenshavsenteret O på Dokken.

Arbeidet ledes av sittende byrådsleder i Bergen kommune.

One Ocean District

Vestland fylkeskommune tar ansvar for One Ocean District.

Dette vil i hovedsak involvere næringsorganisasjoner, hub'er, klynger og det offentlige.

Videreutvikling og markedsføring av det ledende marine og maritime innovasjonsdistriktet i Europa: Havaksen i Bergen og regionale hub'er og klynger.

Arbeidet ledes av fylkesordfører.

One Ocean Global Committee

Havforskningsinstituttet tar ansvar for One Ocean Global Committee.

Komitéen vil sette retning for arbeidet og bidra til global forankring.

Utenriksdepartementet, EU og FN samt internasjonalt næringsliv og forskning er tenkt involvert i gruppen.

Det vil i tillegg bli opprettet en styringsgruppe med forankring nasjonalt, regionalt og lokalt.

Finansiering

Dette er, og skal ikke være et offentlig prosjekt alene. Et samarbeid mellom det offentlige og privat sektor er avgjørende. I finansieringsmodellen er det foreslått et langsiktig mål om 80/20-fordeling mellom private og offentlige aktører.

Fremdrift 2024

I perioden frem mot årsmøtet i mai 2024 skal det utarbeides delstrategier for hvert av prosjektene. Ansvaret for å utarbeide dette er fordelt mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Bærekraftsmål nr 14, Livet i havet

Lede an for en bærekraftig utvikling av havet

FN har slått fast at en bærekraftig utvikling av verden er umulig uten rene og rike hav. Derfor er 2021-2030 FNs tiår for hav og havforskning.

Strategien i sin helhet peker mot bærekraftsmål nr 14 - liv under vann er øverste prioritering. Ett av målene for prosjektet er rekruttering til havnæringene. Pionérvirksomhet innen bærekraftig utvikling av havet er fortsatt et sentralt element og en del av visjonen for prosjektet.

Visjonen for FNs havtiår er å "Skaffe vitenskapen som trengs for det havet vi ønsker oss". (The Science we need for the Ocean we want). Prosjektet har tatt på seg som oppdrag å jobbe for "samarbeidet som trengs for det havet vi ønsker oss" (The collaboration we need for the Ocean we want).

Prosjektet jobber for å tjene havnasjonen Norge. Verdigrunnlaget er å inkludere, ta ansvar og være løsningsorientert. Se illustrasjon under.

Kort oppsummert skal vi samle havaktørene, samskape nye løsninger og synliggjøre mulighetene.

Strategien i sin helhet kan lastes ned som pdf her.

Se film fra vedtaket og hør hva Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet sier om dette under.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.