Stor etterspørsel etter folk i den maritime bransjen

June 4, 2024

Bli kjent med Maritime Bergen: I en by med over 1000 års handelshistorie, en av verdens mest komplette maritime næringsklynger, og et verdensledende, havrelatert forskningsmiljø, er det duket for å bli kjent med det Bergen er best på!

Sammen med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og næringslivet forøvrig, viste Maritime Bergen frem hva bransjen er god på under One Ocean Week. Både til lands og til vanns. Sjøforsvaret kom med flere fartøy, og de satte opp et telt der de viste frem modeller av skipene som er så store at de ikke kom inn i Vågen, eller var ute og fraktet varer rundt om i verden.

Stor aktivitet i Vågen. Legg merke til Beffen midtfjords. Foto: Ole Henning Bøe

 

Det sier Sigvald Sveinbjørnsson, daglig leder i Maritime Bergen, som skapte feststemning i havneområdet, og ikke minst viste frem en utrolig viktig næring, både for lokalbefolkningen og andre som måtte ha lyst til å se.

Sigvald Sveinbjørnsson er daglig leder i Maritime Bergen. Foto: Cecilie Bannow


   – Lille Norge har faktisk verdens femte største flåte, målt i verdi. Vi lå på fjerdeplass, men når cruiseskipene kom inn i beregningen, dyttet USA oss ned på femteplass, sier Sveinbjørnsson.

Maritim næringsklynge

Bergen, med sin lange historie som en maritim by, har vært knyttet til handel og sjøfart i århundrer. Fra skipsbygging til utstyrsproduksjon, har Bergen et tett samarbeid som driver den industrielle shippingen fremover.


   – Bergen er jo som de fleste vet, en gammel sjøfarts- og handelsby. Her har det i århundrer vært et tett forhold mellom de som lager utstyr, de som bygger skip, og de som driver skip. Og som kanskje litt færre vet, er Bergen veldig stor innen kjemikalietank. Det sendes etsende syrer, flytende stein, bensin osv, via gigantiske tankbåter. På kjemikalietank handler mye om å laste raskest mulig, og det er nok ingen tilfeldighet at verdens beste pumpeprodusent ligger bare litt utenfor Bergen, sier Sveinbjørnsson.


Bergen er også en stormakt innenfor open hatch. Det betyr at du kan utnytte hele lasterommet, noe som i sin tid krevde innovasjon knyttet til kransystemer. Dette visste utstyrsleverandører i Bergen å utnytte.


   – Dette samspillet mellom leverandører, rederi, utstyrsleverandører og finansielle leverandører har bidratt til at mange aktører har spilt hverandre gode, sier Sveinbjørnsson.

Teknologikappløp

Nå står shippingbransjen ovenfor store utfordringer knyttet opp mot reduksjon av CO2-utslipp.
    – Noen av skipene er 200 meter lange, og veier 300 000 tonn. Å drive de på hydrogren vil kreve helt absurde mengder elektrisk kraft, sier han, og røper at det er mye utprøvning og forskning på området.


Problematikken angripes på to måter. Skipene må gjøres så energieffektive som mulig, sånn at de bruker minst mulig energi for å komme seg fra A til B. Samtidig må de kunne lastes med så mye som mulig. Videre handler det om å finne et drivverdig nullutslippsalternativ for de store skipene.


   – For ferger og en del kysttrafikk finnes det gode el-løsninger hvor det lades på land. Men for de store skipene som kan være tre uker til havs er det pr nå ingen alternativer. Det kommer til å bli utrolig viktig og spennende å være med på dette, sier Sveinbjørnsson, og sammenligner det med overgangen fra seil til dampskip.
   – Dette skal vi være med på!

Malin Haugen har valgt en maritim karriere. Foto: Grieg Group.

Karrieremuligheter

Demonstrasjoner av teknologiske nyvinninger, samt noen av spydspissene innen forskning og innovasjon ble vist frem under One Ocean Week.


   – Vi er tross alt ledende internasjonalt, sier han.


   – Shipping er faktisk utrolig spennende om man tenker igjennom det. Hva skjer hvis verdens shipping stopper opp? Da har vi et problem, sier han.

Kanskje noen er i tvil om utdanningsvalg? Eller kanskje noen til og med er ute etter et karriereskifte?

– Det er stor etterspørsel etter folk i den maritime bransjen. Vi trenger alt mulig av kompetanse, både til sjøs og på kontorene. Det er så mange innganger og muligheter, så ta kontakt og bli litt kjent med oss, avslutter Sigvald Sveinbjørnsson.

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.