Vil videreføre One Ocean Havbyen Bergen til 2030

June 25, 2024

Bystyret i Bergen og Fylkestinget vedtok tidligere denne måneden å videreføre prosjektet One Ocean Havbyen Bergen frem til 2030, i tråd med nylig vedtatt strategi. I Bystyret tok Høyres Patrycja Firlei ordet og påpekte at uklare signaler fra sentrale myndigheter gjorde prosjektet enda mer aktuelt.


- Vi må snakke med én stemme og det er viktig at vi snakker høyt, sa Firlei på talerstolen.

Se møteprotokoll og sakskart her:

Fylkestinget 19.06.24

Bergen kommune - Møter og sakskart politiske utvalg

Firlei kom med følgende innspill til Bystyret:

Patrycja Firlei dro frem elementer fra strategien til One Ocean Havbyen Bergen under bystyremøtet. Foto: Privat

- Dette er en viktig sak for Bergen. Hvis vi skal nå målsettingen om å bli anerkjent som et ledende marint og maritim innovasjonsdistrikt i Europa, må Bergen snakke med én stemme og det er viktig at vi snakker høyt. Uklare signaler fra sentrale myndigheter, både når det gjelder samlokalisering og finansiering må ikke forhindre oss i å gå videre med å samle fagmiljøene, samlokalisere fasilitetene og skape klynger bestående av offentlige og private institusjoner og bedrifter. En klynge som må få mulighet til å vokse seg større og sterkere.

One Ocean Havbyen Bergen sin nye strategi mot 2030 skal for det første samle aktørene, senke terskelen for samarbeid og synliggjøre mulighetene. I denne saken må vi snakke med én stemme. Hvis vi skal oppnå målsettingen. Dessverre har vi ikke fått den støtten og drahjelpen fra sentrale myndigheter, noe denne saken trenger og fortjener. Samarbeidet i One Ocean Havbyen må fortsette, det er åpenbart.

Hun regnet med et samlet bystyre støttet denne saken, som like etterpå ble enstemmig vedtatt.

Vestland fylkesting vedtok å videreføre prosjektet. Foto: Vestland fylkeskommune

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vidar Aarhus
Prosjektleder
Telefon: +47 977 00 397
vidar@oneocean.world

Ole Reinert Berg-Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: +47 995 65 996
ole@oneocean.world
Takk! Du vil nå motta nyhetsbrev fra One Ocean Havbyen Bergen
Oops! Something went wrong while submitting the form.